Chính sách

Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ

Để khắc phục những tồn tại, từng bước chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT tỉnh Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2019 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã có văn bản về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ.